S. Paltanavičius. Atėjus vėžiavimo laikui, gaudykite tik rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius

Liepos pabaiga retai būna lietinga. Sakytum, gamta pati viską sudėlioja taip, kad geriau būtų ne tik žmogui, bet ir kiekvienam gamtos vaikui. Kol kas niekas nesako, kad karštis pabodo, kad jo per daug. Anksti sakyti, kokia bus likusi vasara, tačiau tikėtina, kad…

Įmonės
Rubrikos
Siūlome
EUR 1/3.4528
RUB 100/7.3090
USD 1/2.5664